Veelgestelde vragen

DAGPAS

Wil je een keer komen fitnessen of meedoen aan een groepsles? Een dagpas is € 5,00, dit kan via PIN aan de balie in de sportschool betaald worden. Voor fitness kan dit altijd, voor een groepsles maken we graag een reservering voor je. Voor het reserveren van een groepsles kan je mailen naar cardiofitness-noord@hotmail.com. Buiten de reguliere openingstijden en op officiële feestdagen kan er geen dagpas worden gekocht.

NIEUW ABONNEMENT

Een abonnement kan alleen via automatische incasso worden voldaan. Als je een nieuw abonnement hebt afgesloten dan ontvang je een mail met daarin de verdere instructies. Hebt je deze mail niet ontvangen, stuur dan een mail naar cardiofitness-noord@hotmail.com.

SAMEN ABONNEMENT

Met een samen abonnement kan je met en zonder elkaar sporten. Je hebt allebei je eigen account. Je betaalt per persoon per maand. Als je een samen abonnement wilt afsluiten dan moet je voor elke persoon apart een inschrijfformulier invullen met rekeningnummer. Een samen abo kan met 2 of meer personen worden afgesloten. Het samen abonnement heeft dezelfde voordelen als een All-in abonnement maar is goedkoper, omdat je dit abonnement met meer personen afsluit en daardoor minder per maand betaald.

Voorbeeld:
All-in 1-jarig abo € 17,99
Samen 1-jarig abo € 15,99

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

De minimale leeftijd om een abonnement af te sluiten is 16 jaar. Tussen de 13 en 16 jaar er een handtekening nodig van een ouder. Onder de 18 jaar kan er alleen een Tiener of Kinderles abonnement worden afgesloten. Bij het afsluiten van een samen abonnement wordt het 24 uurs met livelessen abonnement aangepast naar een Tiener abonnement met groepslessen als het lid jonger dan 18 jaar is.

Jonger dan 12 jaar: Alleen kinderlessen
Tussen 13 en 14 jaar: Alleen sporten onder begeleiding van iemand van 18 jaar en ouder (maximaal 2 minderjarigen per volwassene)
Vanaf 15 jaar: Mag er zelfstandig gesport worden

GROEPSLESSEN

Als je mee wilt doen aan een groepsles dan moet je deze les reserveren in de Cardio Fitness-Noord app. Zonder reservering kan er niet worden meegedaan i.v.m. het maximum aantal personen per les. In de app kunt u ook een kort filmpje vinden van wat de les inhoudt.

OPZEGGEN

Opzeggen dient per mail te geschieden d.m.v. een mail te sturen naar cardiofitness-noord@hotmail.com. Vermeldt in de mail de volgende gegevens voor een snelle verwerking:
· Voor- en achternaam
· Geboortedatum
· Adresgegevens
· IBAN rekeningnummer

De opzegging is pas definitief wanneer je een mail hebt ontvangen met daarin de bevestiging van de opzegging. Opzeggen is niet mogelijk als er nog een openstaande schuld is aan Cardio Fitness-Noord. Opzeggen via een tussenpersoon is niet mogelijk, de opzegging wordt dan niet in behandeling genomen.

HOE RESERVEER IK EEN GROEPSLES?

Stappenplan reserveer een groepsles
1. Klik in de app in het beginscherm onderaan op de “Kalender” (2e symbool van links).
2. Klik op de dag/datum dat je de groepsles wilt reserveren.
3. Klik op “Plan iets”.
4. Klik op “Meedoen met les”.
5. Kies de groepsles die je wilt reserveren en klik op de groepsles.
6. De groepsles opent en klik dan op “Meedoen”.
7. De groepsles is nu gereserveerd.
8. Wil je de groepsles annuleren? Klik dan op dag dat je groepsles hebt gereserveerd en klik op de gereserveerde groepsles.
9. Klik dan op “Annuleren” en de reservering voor de groepsles is verwijderd.

HOE KRIJG IK TOEGANG TOT BEIDE VESTIGINGEN?

Stappenplan toegang tot beide vestigingen
1. Ga naar het beginscherm van je Cardio Fitness-Noord app.
2. Klik op club finder.
3. Beide vestigingen verschijnen in het scherm.
4. Klik op de vestiging en voeg de vestiging toe die je nog niet hebt (Haarlem of Velserbroek).
5. Via de 2 pijltjes rechts bovenin in de app kan je wisselen van vestiging.

HOE ZET IK MIJN NOTIFICATIES UIT?

Stappenplan e-mail notificaties uitzetten
1. Ga via de online omgeving (2e link in je activeringsmail) naar je account.
2. Klik op accountinstellingen.
3. Klik op e-mail opties.
4. Zet het vinkje voor “Nieuw bericht in een van mijn groepen of uitdagingen” uit.

WERKEN JULLIE SAMEN MET BEDRIJFSFITNESS NEDERLAND?

We hebben een samenwerking met BedrijfsFitness Nederland. Kijk op de website https://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/ voor verdere informatie.

WERKEN JULLIE SAMEN MET HAARLEMPAS?

We hebben een samenwerking met HaarlemPas. Kijk op de website https://haarlem.nl/haarlempas voor verdere informatie.

WERKEN JULLIE SAMEN MET JEUGDSPORTFONDS

We hebben een samenwerking met Jeugdsportfonds. Kijk op de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor verdere informatie